TODAI Co., Ltd.

兒童用餐具組

兒童用餐具組
Child cutlery knife 165mm
Child cutlery fork 149mm
Child cutlery spoon 151mm
TODAI Co., Ltd.

特徵

採年紀小的兒童也容易握取的寬柄設計,抓握時的厚重度演繹出高級感。做為讓人感受「真品」的餐具組,設計有餐刀、叉子、湯匙共3款商品。